new 1936

مسیرت را انتخاب کن ...

آخرین مطالب

مریخی ها و ونوسی ها ؛ دنیای متفاوت کارفرما و کارجو

شاید برخی از شما این موضوع را تجربه کرده باشید. در جایی ایستاده اید و فردی با قیافه کمی عجیب به شما نزدیک می شود. از حالت چهره اش معلوم است که سوالی دارد. خود را آماده می کنید که به سوال او پاسخ دهید. و این لحظه ای است که تمام اعتماد به نفستان مثل شیشه می شکند. چیزی از گفته های فرد سوال کننده نمی فهمید. بله او خارجی است. حتی نمی توانید حدس بزنید که او چه چیزی می گوید. او نیز کلمه ای از حرف های شما...

آخرین مطالب کاربران ویژه

۴ روش دیگر برای جستجوی شغل

در این درس، به 4 روش دیگر جستجوی شغل می پردازیم. این روشها عبارتند از: سایت شرکتها، دفاتر کاریابی، مراجعه حضوری و پرس و جو از دوستان و آشنایان. دلایل مختلفی برای مفید نبودن هر کدام از این روشها برای جستجوی شغل ارائه می شود و در انتهای این درس، نکته عجیبی در مورد پرس و جو از دوستان و آشنایان خواهید شنید.

هر هفته آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید
کارآفرینی
استخدام
کار آزاد
ادامه تحصیل
عضویت در خبرنامه
عضوم کن
لطفا ایمیل خود را وارد کنید و سپس کلید دانلود را بزنید.
فقط یک گام تا دانلود فاصله دارید!
فقط یک گام تا دانلود فاصله دارید!
فقط یک گام تا دانلود فاصله دارید!
فقط یک گام تا دانلود فاصله دارید!
فقط یک گام تا دانلود فاصله دارید!