تفکر طراحی برای نوآوری استراتژیک

Design_thinking

نكته كليدي كتاب

راه حل هاي نوآورانه از تركيب علم و هنر بوجود مي آيند

“تفكر طراحي جستجو براي توازني جادويي بين كسب و كار و هنر است؛ ساختار و بي نظمي، شهود و منطق، مفهوم و اجرا، بازيگوشي و تشريفات، و كنترل و توانمندسازي.”

كتاب تفكر طراحي براي نوآوري استراتژيك، صفحه 33

تفكر طراحي چارچوبي براي يك رهيافت انسان محور نسبت به تفكر استراتژيك و يك الگوي مديريتي جديد براي ايجاد ارزش در دنيايي با تغييرات سريع است. تمرين تفكر طراحي هم هنر است و هم علم كه بر روابط، اشكال،‌ رفتارها و تعامل واقعي انسان و احساسات تمركز دارد تا رهيافت حل مسئله به روشي باشد كه منجر به راه حل هاي خلاقه شود.

راه حل هاي خلاقانه براي توسعه سازمانها و محصولات باارزشي كه وابسته به يك الگوي تغيير شتابان و سريع بواسطه نوآوري تكنولوژيك هستند، كاملا لازم است. تفكر طراحي ميتواند با رويكردي عملگرا و روبه جلو، فرهنگ و همدلي را نيز در يك سازمان تحت تأثير قرار دهد كه اين تعامل جمعي و حركت به سوي رشد نيز به نوبه خود مي تواند در متمايزكردن برندگان از بازندگان در هر صنعت و كسب و كاري تأثيرگذار باشد.

[irp]

نكته كاربردي اول

كسب و كارهاي امروزي تماما در گرو واكنش به تغيير هستند.

“شركت ها مي بينند كه در يك بحران گرفتار شده اند چون آنها نمي تواند به تغيير پاسخ دهند، حتي اگر نياز به تغيير را تشخيص داده باشند. عصر ما دوره رقابت شديد است به طوري كه در آن هر مزيت رقابتي به يك مزيت نسبي كاهش پيدا كرده است.”

كتاب تفكر طراحي براي نوآوري استراتژيك، صفحه 56

پاسخ به تغيير يعني پاسخ به نيروهاي ايجاد كننده اختلال در بازار و پاسخ به نيازهاي متغير و رو به افزايش مشتريان. كاهش قابل توجه ارزش سهام در بسياري از شركتها در طول 10 سال اخير، بواسطه سوء مديريت، تصميم­گيري هاي استراتژيك ضعيف و عدم توانايي در واكنش به نوآوري يا رقابت شديد بوده است. راه حل تفكر طراحي براي رقابت شديد، تمايز قائل شدن به روشي مناسب از طريق طراحي تجربه است؛ يعني ايجاد مفهومي با معني و تعامل بين مشتريان و محصولات، خدمات، سيستم ها و فضاها. طراحي تجربه هدفمند، از طريق ارتباط كاركردي، اجتماعي، فرهنگي و شخصي با مشتريان، موجب ارتباط برقرار كردن و تقويت ارزش پيشنهادي برند مي شود.

به عنوان مثال،‌ ايجاد يك ويژگي آنلاين براي مشتريان كه موجب بهبود يادگيري و تسلط آنها بشود،‌ پلي بين شركت و مشتري بوجود مي آورد كه هم منطقي است و هم عاطفي.

در اينجا يك راه براي شروع كردن تفكر تجربه ارائه شده است: تعيين يك نقطه شروع براي ايجاد تجربه مشترك با مشتريان؛ اين تجربه بايد آغاز و پايان مشخصي داشته باشد. اين تجربه مي تواند در حيطه تعامل با مشتري در يك فروشگاه فيزيكي يا بازاريابي و حتي فراتر از آن باشد. فقط بايد در مورد اين فكر كنيد كه كجا و چرا مشتريان را درگير مي كنيد.

نكته كاربردي دوم

پاسخ موثر به تغيير به معناي واكنشي بودن نيست، بلكه به معني پيش بيني كردن و پيش دستي كردن است.

“نه فقط براي واكنش به تغيير به برنامه نياز است،‌ بلكه براي پيش بيني تغيير نيز به آن نياز داريم.‌”

كتاب تفكر طراحي براي نوآوري استراتژيك،‌ صفحه 111

ايجاد حس تشخیص، عملي چابك و قابل تطبيق در تفكر طراحي است كه تكنيكهايي را براي شناسايي، جمع آوري، سوال و تفسير معناي موقعيتهاي پيچيده، به كار مي برد. اين امر موجب تفكر رو به جلو به سمت فرصتهاي  رشد و پيش بيني تغيير مي شود. از طریق ایجاد حس تشخیص، سازمانها می توانند ساختار داخلی و فرآیندها را کشف کنند، فرضیات و شرایط را به چالش بکشند و الگوهای بازار را که سیگنالی از تغییر است را قبل از بوجود آمدن تغییر قابل ملاحظه در آن شناسایی نمایند. این تمرین تشخیص سیگنال پیش بینی، که پارامتر مهمی در نوآوری است، حس بهتری از زمانبندی برای طراحی مجدد و ورود محصول جدید به سازمانها میدهد.

براي شروع فرآيند ايجاد حس تشخیص، داده هاي واقعي را جمع آوري نماييد. به منظور درك تجربه جامعی با شركت خود، مجموعه قدرتمندی از داده های ورودي را در نظر بگيريد؛ یعنی نه فقط داده هاي كارايي كسب و كار، بلكه بينش عميق مشتريان، پلتفرم هاي ارتباطاتي شبكه اجتماعي و تحليل هاي رقبا را نیز در نظر داشته باشید.

[irp]

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *